English English

ทัวร์โรงงาน MH

จักรเย็บผ้า

กระสวย Winder

เครื่องซักผ้าแรงดันสูงและแรงดันสูง

เครื่องซักผ้าแรงดันสูง / แรงดันสูง

เครื่องคดเคี้ยวเจดีย์สามัญ

โรงงานเย็บปักถักร้อย

คดเคี้ยวหย่อน

เครื่องม้วนลวดธรรมดา

กรอกลับ

ด้าย

Twister แบบคู่

เส้นด้ายกลับ

เครื่องจักรและเครื่องมือย้อมสี

ยี่ห้อ

  

สั่งซื้อตอนนี้
1000 ตัวอักษรด้านซ้าย
เพิ่มไฟล์

COPYRIGHT © 1999-2017

NINGBO MH เส้นด้ายและโรงงานเธรด