English English

เส้นด้ายเย็บโพลีเอสเตอร์ในการบรรจุหีบห่อขนาดเล็ก

เต็นท์เย็บผ้าโพลีเอสเตอร์ขนาดเล็ก

วัสดุ: โพลีเอสเตอร์, ผ้าฝ้าย
สี: มีสีให้เลือกทั้งหมด
จำนวน: 15 / 2, 20 / 2, 20 / 3, 20 / 6, 30 / 2, 30 / 3, 40 / 2, 40 / 3, 50 / 2, 50 / 3, 60 / 2, 60 / 3, 80 / 2 ฯลฯ
การบรรจุ: 50yds to 1000yds / หลอดขนาดเล็ก
การประยุกต์ใช้: สำหรับจักรเย็บผ้าที่บ้านเย็บมือ DIY ฯลฯ

ยี่ห้อ

  

สั่งซื้อตอนนี้
1000 ตัวอักษรด้านซ้าย
เพิ่มไฟล์

COPYRIGHT © 1999-2017

NINGBO MH เส้นด้ายและโรงงานเธรด