MH ให้สีที่ถูกต้องสำหรับความต้องการสีพิเศษของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสีและอุปกรณ์การวัดสีอันทันสมัย ความต้องการสีของลูกค้าจะถูกส่งไปยัง Mh ในตัวอย่างทางกายภาพหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจับคู่ และการผลิตจำนวนมากตรงกับสีตัวอย่างด้วย Mh Color Measurement System

เครื่องกดอินฟราเรดขั้นสูง

เครื่องกดอินฟราเรดขั้นสูง

ไม่มีระบบการวัดด้วยระบบย้อมสีอัตโนมัติแบบท่อ

ไม่มีระบบการวัดด้วยระบบย้อมสีอัตโนมัติแบบท่อ

ระบบจ่ายผงกึ่งอัตโนมัติ

ระบบจ่ายผงกึ่งอัตโนมัติ

ระบบการจ่ายเงินและการขนส่งของเหลวอัตโนมัติ

ระบบการจ่ายเงินและการขนส่งของเหลวอัตโนมัติ