ทัวร์โรงงาน MH

จักรเย็บผ้า

กระสวย Winder

กระสวย Winder

เครื่องคดเคี้ยวความเร็วสูง

เครื่องคดเคี้ยวความเร็วสูง

เครื่องซักผ้าแรงดันสูงและแรงดันสูง

เครื่องซักผ้าแรงดันสูงและแรงดันสูง

เครื่องคดเคี้ยวเจดีย์สามัญ

เครื่องคดเคี้ยวเจดีย์สามัญ

โรงงานเย็บปักถักร้อย

คดเคี้ยวหย่อน

คดเคี้ยวหย่อน

เครื่องม้วนลวดธรรมดา

เครื่องม้วนลวดธรรมดา

กรอกลับ

กรอกลับ

ด้าย

ด้าย

Twister แบบคู่

Twister แบบคู่

เส้นด้ายกลับ

เส้นด้ายกลับ

เครื่องจักรและเครื่องมือย้อมสี

เครื่องจักรและเครื่องมือย้อมสี