เครื่องกดอินฟราเรดขั้นสูง

เครื่องกดอินฟราเรดขั้นสูง

ไม่มีระบบการวัดด้วยระบบย้อมสีอัตโนมัติแบบท่อ

ไม่มีระบบการวัดด้วยระบบย้อมสีอัตโนมัติแบบท่อ